Om oss

VI GARANTERAR ETT HÅLLBART OCH PRISVÄRT GENOMFÖRANDE


GRUNDAT 1996

NU OCH DÅ - HÄGGVIKSKONCERNEN


Häggviks Åkeri AB grundades år 1996 i Häggvik, Sollentuna, av personer med drifterfarenhet inom Entreprenad och Åkeri sedan 70-talet. Företaget intog snabbt en ledande marknadsposition inom Entreprenad och Transport och har genom åren varit verksamt i hela Stockholmsregionen med omnejd. Häggviks Åkeri AB skräddarsydde stora markentreprenadsprojekt, exempelvis Hornbach Ursvik, och var även till stor del involverade i grundarbetet vid de stora Stockholmsarenorna, Tele2 och Friends. Utöver de störrre projekten har företaget genom åren varit delaktigt i ett stort antal små- och medelstora entreprenadarbeten samtidigt som man har bedrivit en fullskalig verksamhet inom Transport. Häggviks Åkeri AB har den kompetens, kunskap, branchskännedom och det kontaktnät som krävs för att kunna utföra entreprenadarbeten i alla storlekar och är aktivt engagerade i erfarenhetsåterföring från alla parter i de projekt vi bedriver för att ständigt förbättra processen.


2016 förvärvade Häggvikskoncernen transportföretaget Pedersens. Förvärvet innebar 16 tunga ekipage och verkstadslokaler som markerade en expandering för koncernen inom Transportområdet. Pedersens Åkeri heter idag Häggviks Transport AB och har nu, 4 år senare, 35 tunga ekipage med anställda, och därtill flertalet vagnar och släp.


Åkeribranschen är känd för sin oordning, med F-skattare och lastbilscentraler där beställaren hamnar långt ifrån utföraren. Häggviks Transport AB arbetar ständigt med hållbarhet och ansvarstänkande. I en bransch som kantas av otrygga arbetsvillkor och äldre, i hög grad miljöskadliga fordon, erbjuder Häggviks Transport ett alternativ. Med en egenägd fordonsflotta om 35 ekipage och egen personal kan vi erbjuda transporter baserade på bra arbetsvillkor, låg miljöpåverkan och god kundkontakt - en hållbar transport.


Läs mer om vår ledning, våra tillstånd & behörigheter, samt vårt arbete med hållbarhet & miljö nedan.


VI INVESTERAR I EN HÅLLBAR FRAMTID

MILJÖ & HÅLLBARHET


Häggviks Åkeri har som målsättning att minska miljöbelastningen genom ett helhetsperspektiv på anläggningsarbeten avseende materialanvändning, schaktning, transporter och deponering. Vi prioriterar förädling av schaktprodukter för återanvändning, minimerar transporter och maximerar återanvändning av byggmaterial samt i övrigt ser till så att vår verksamhet är så skonsam mot miljön som möjligt.


Med en uppdaterad, egen fordonsflotta och egen personal kan vi garantera en kvalitetssäkrad transport på goda villkor för både beställare och utförare. Vi tillhandahåller de senaste, miljömärkta fordonen och utbildad personal.


Vår ambition är att framstå som goda föredömen vad gäller ett hållbart och miljöanpassat arbetssätt och på så vis påverka beställare, entreprenörer och leverantörer att eftersträva samma riktning.


DOKUMENTATION

ADMINISTRATION

Robin Gustavsson

VD & Ägare

Tel. 08 92 88 14Personal & Ekonomi

Tel. 076 181 15 51


Bild kommer snart

Bild kommer snart


Fordon & Organisation

Tel. 076 181 15 50


VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG MED DITT PROJEKT